Sponsoring Kunstkring Parnassos

U kunt Kunstkring Parnassos ondersteunen d.m.v. sponsoring. Meer informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat via e:mail secretaris@parnassos.be

 

Zij dragen de Kunstkring een warm hart toe

Gemeentebestuur Lierde

Bib Lierde

Weekblad De Beiaard