Patrick Van Der Heyden

 

Foto Kunstenaar Patrick Van Der Heyden
Hollebeekstraat 94
9661 Parike Brakel
website : http://www.parnassos.be/kring/pvdh.php

 

Werd geboren in het Expo-jaar 1958, is getogen in het picturale dorpje Parike en heeft in de loop zijner levensjaren steeds een meer-dan-gewone interesse betoond voor menigerlei kunstvormen. Het feit dat hij de laatste jaren op geregelde tijdstippen naar buiten treedt met originele creaties, zou als een rechtstreeks en te verwachten uitvloeisel van dit alles kunnen omschreven worden.

Na zijn Wetenschappelijke Humaniorastudies in het Koninklijk Atheneum te Ronse volgde hij in Gent een Normaalschoolopleiding met als keuzevak/specialisatie Plastische Opvoeding. Met de technische bagage die hij daar meekreeg experimenteerde hij met allerhande materialen, om in de beginjaren tachtig met enkele collega's en vrienden uit kuntminnende middens tot een aantal groepstentoonstellingen te komen te Zwalm.

Door gezinsvorming en de transformatie van het eigenste patrimonium volgde, op kunstzinnig gebied, een vrij latente periode. 
Ondertussen is hij zijn taak, als plichtsbewust ambtenaar, steeds blijven vervullen binnen een financiële vleugel van de federale administratie en slaagde hij erin om, af en toe, tot enkele nieuwe creaties te komen.

Pas in 1995 heeft hij de tekenpen en het penseel weer opgenomen en is hij toegetreden tot de toenmalig kersvers-opgerichte kunstkring Parnassos te Lierde. Daar kan hij experimenteren met allerhande nieuwe en verbeterde materialen, andere en aangepaste technieken en gaat hij op zoek naar een bron van inspiratie in een ervaringstrijk kunstmidden waar onderlinge aanmoediging en hulpvaardigheid nog geen ijdele begrippen zijn.

Bij de aanvang van deze nieuwe periode en op de eerste groepstentoonstellingen van de kunstkring was hij moeilijk te situeren binnen een bepaalde strakke kunstafdelingen.

In onderling overleg met de "mentors" binnen de groep, zal hij zich in de nabije toekomst hoofdzakelijk toeleggen op het maken van werken die meer en meer gestileerd zijn en zelfs bij het abstracte aanleunen.
Het is die richting, waar hij zich dan ook het meest toe aangesproken lijkt te voelen en hem het best blijkt te liggen.

Patrick Van Der Heyden zegt over zijn werk: " Je wilt toch niet dat ik elk schilderij ga uitleggen. Als je over een schilderij een gedetailleerde uitleg geeft, dan bestaat het gevaar dat je alle mystiek wegneemt."

Tentoonstellingen:

Sinds zijn toetreding tot de groep Parnassos was het werk van Patrick Van Der Heyden regelmatig te bewonderen op tentoonstellingen in de streek:
Sint-Maria-Lierde; Hemelveerdegem; Brakel; Haaltert; Geraardsbergen; 
Deftinge; Zottegem ( De Muze); Zegelsem; Ronse; Maarkedal; Sint-Martens-Lierde …
Ook de Groepstentoonstelling in Rebais (Frankrijk) mag hierbij niet uit het oog verloren worden.

Sedert een paar jaar zijn een aantal van zijn werken opgenomen in het kunstboek 
“Levende Kunst in Brakel”, (dat te verkrijgen is bij de Toeristische dienst van de gemeente brakel)

 

Doortocht Ronde van Vlaanderen 2005

doortocht 2005 doortocht 2005 doortocht 2005 doortocht 2005 doortocht 2005

Ook de doortocht van de Ronde Van Vlaanderen 2005 en omdat Brakel dit jaar het Rondedorp was, zetten Yvan De Vos, Patrick Van Der Heyden en Carine Hantson aan het werk en dat resulteerde in een reuzengroot schilderij van 9 meter bij 12.
Klik hier en lees het artikel uit het Nieuwsblad van 31 maart 2005 ...  

 

 

Klik op een werk om de vergroting te zien

werk van Patrick Van der Heyden werk van Patrick Van der Heyden werk van Patrick Van der Heyden werk van Patrick Van der Heyden werk van Patrick Van der Heyden