6, 7 en 8 maart 2009: geslaagd 'Kiezen voor Kunst' weekend in Lierde


bron: Wastyn Bert in CLAXON

Tijdens het weekend van 6, 7 en 8 maart, ging in het Cultuurhuis 't Vierspan te St. Maria-Lierde een zeer geslaagde, door Curieus Lierde georganiseerde, "Kiezen voor Kunst" tentoonstelling door.

Ingrid Caris, Manuel Delvaeye, Ann De Norre, Geert De Pelseneer, Albert Depessemier, Yvan De Vos, Ann Dhaenens, Laurence Faes, Suzanne Faut, Carine Hantson, Marag, Liliane Minnaert, Christel Mys, Greta Praet en Patrick Van Der Heyden stelden gedurende drie dagen hun werken, waaronder houtsculpturen, keramiek, batik en schilderijen tentoon.

Tijdens de vernissage, waarop een honderdvijftigtal genodigden aanwezig waren, stelde plaatselijk Curieus voorzitter Jo Casteleyn zijn organisatie voor en legde uit dat deze als doelstelling heeft laagdrempelige activiteiten te organiseren voor een ruim en divers publiek om alzo mensen dichter bij elkaar te brengen.
Hij stelde dat Curieus een brug wil vormen tussen mensen uit dezelfde buurt, een link vormen tussen sprekers en geinteresseerden en kunstenaars en toeschouwers met elkaar in contact wil brengen.
"Kiezen voor Kunst" beantwoordt perfect aan deze doelstellingen want via "Kiezen voor Kunst" krijgen amateur-kunstenaars de kans om naar buiten te treden en hun werk te tonen aan een ruimer publiek.
Ze krijgen de kans om via hun werken hun verhaal te vertellen aan de bezoekers. Verder stelde hij dat een kunstwerk ook een aanzet kan zijn om mensen met elkaar in dialoog te brengen. Ieder kijkt vanuit zijn eigen invalshoek naar kunst.
De vraag is niet wat is mooi of wat is lelijk, maar wel hoe men de dingen ziet. Van hieruit kunnen we met elkaar in discussie treden en misschien slagen we er eens in vanuit het perspectief van de andere te kijken.


Hierna wenste hij alle deelnemende kunstenaars een succesvolle artistieke toekomst toe en dankte hij alle medewerkers, alsook in het bijzonder de Schepen van cultuur, de cultuurmedewerker en de gemeentearbeiders van Lierde door wiens hulp de tentoonstelling in de prachtige vroegere pastorij kon doorgaan om dan het woord te geven aan Dhr. Rudy Mortier, Schepen van Cultuur, om de tentoonstelling officieel te openen.
Na deze geslaagde vernissage volgde ook een zeer druk weekend want enkele honderden mensen bezochten de tentoonstelling om de werken van de vijftien amateur-kunstenaars te bewonderen waardoor "Kiezen voor Kunst" in zijn opzet slaagde en op die manier bruggen bouwde tussen mensen.